Årets pristagare har utsetts!

Vi är en stiftelse som främjar forskning om sjukdomar i nervsystemet genom årlig utdelning av forskningsanslag. Se årets vinnare nedan. Nästa ansökningsperiod inleds hösten 2024.Ansök

Ansökan sker onlineNorlins stiftelse administreras tillsammans med Hedbergs stiftelse för medicinsk forskning. Stiftelserna har en gemensam ansökningsportal. Din ansökan kommer att skickas till båda stiftelserna samtidigt. Genom att klicka på länken nedan slussas du vidare till ansökningsportalen, som ligger under Hedbergs Stiftelse. Ytterligare instruktioner följer i portalen.

GDPR (dataskyddsförordningen). Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år. För ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter, samt om dina rättigheter,.

Till ansökan

Tidigare pristagare


Pristagare 2024


Maria Swanberg: - Lunds Universitet - Defining the impact of genetic and metabolic interactions on Parkinsons disease through translational studies 200 000 kr

Lina Wirestam - Linköpings Universitet - Kartläggning av serotonin vid autoimmuna reumatiska sjukdomar – från enteroid produktion till frisättning från trombocyter 200 000 kr

Andreas Törnell - Göteborgs Universitet - NOX2-aktivitet i neurologiska sjukdomar 200 000 kr

Juan Garcia-Revilla - Lunds Universitet - Cellulär stress och alpha-synuklein-aggregering: galectin-3 i sikte 200 000 kr

Catarina Rippe - Lunds universitet - Alternativ splitsning i vaskulär glatt muskulatur. Vilken rollspelar RBFOX2? 200 000 kr


Pristagare 2023


Mattias Svensson: - Göteborgs universitet - Medfödda lymfoida cellers roll för aktivering avledfibroblaster vid reumatoid artrit 300 000 kr

Greta Hultqvist - Uppsala universitet - Degradering av sjukdomsorsakande amyloid beta i hjärnan för att bota Alzheimers, 200 000 kr

Anna Björkenheim - Örebro Universitet - SGLT2-hämmare inför bypasskirurgi för att minska komplikationer via dämpad inflammation 200 000 kr

Valter Niemelä - Uppsala Universitet - SHAPE studien 200 000 kr

Beata Lindholm - Lunds universitet - Konsekvenserna av Parkinsons sjukdom/ Parkinsonism övertiden 200 000 kr