En nystartad stiftelse för medicinsk forskning

Vi är en stiftelse som främjar forskning med inriktning mot eller anknytning till neurologiska sjukdomar genom årliga anslag till sökande. Nedan följer årets annons och information om ansökningsprocessen.26/9-2018

Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning avser att dela ut 450.000 kronor för avancerad medicinsk forskning i Sverige. Stiftelsen kommer ett prioritera projekt inom området neurologiska sjukdomar. Beloppet kommer att fördelas mellan lägst 2 och högst 8 sökanden.

Om projektet avser en del av ett större projekt, ex VR-, kan forskningsprogram för detta projekt bifogas ansökan. I annat fall skall separat forskningsprogram (högst 4 sidor) samt personuppgifter (CV) för huvudsökanden bifogas. Hypotes och projektplan ska vara skrivna på svenska språket. Anslagen kommer att delas ut under februari månad 2019. Vetenskaplig och ekonomisk redovisning skall ske till stiftelsen inför ev. ny ansökan eller senast inom tre år.

GDPR (dataskyddsförordningen) Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år.

Ansökan sker online (se nedan) och skall vara inlämnad senast den 15 november 2018. En utskriven och undertecknad ansökningsblankett, i ett exemplar, skall inom 7 dagar därefter skickas till stiftelsen under adress:

Bertil och Ebon Norlins stiftelse, c/o Jonas Eilert, Box 1021, 221 04 LUND Tel 0706 44 16 68 je@eslaw.se

Ansök  

Ansökan sker online och via utskriven blankett.Norlins stiftelse administreras tillsammans med Hedbergs stiftelse för medicinsk forskning. Stiftelserna har en gemensam ansökningsportal, vilket underlättar för dig som ska ansöka till båda stiftelserna samtidigt. Genom att klicka på länken nedan slussas du vidare till ansökningsportalen, som ligger under Hedbergs Stiftelse. Ytterligare instruktioner följer i portalen.

GDPR (dataskyddsförordningen). Sökanden uppmärksammas på att registrering av personuppgifter kommer att ske. Anslagsmottagarnas namn kommer att läggas ut på stiftelsens hemsida och deras ansökningshandlingar sparas i 10 år. Icke beviljade ansökningar sparas i 5 år. För ytterligare information om hur vi hanterar dina personuppgifter, samt om dina rättigheter, klicka här.
Till ansökan

Tidigare pristagare


Stiftelsen är nystartad. De första pristagarna kommer att
annonseras här under våren 2019.

Kontaktinformation

Adress: Bertil och Ebon Norlins stiftelse för medicinsk forskning
c/o advokat Jonas Eilert  Box 1021  221 04 Lund
Telefon: 0706-44 16 684  Epost: je@eslaw.se